Archive for the ‘Pamokos integruotos su IT’ Category

Nūdienos jaunimas naudodamas šiuolaikines priemones susipažįsta su prosenelių rūbais arba dar šiek tiek emocijų iš kitų dviejų pamokų 8-okams, kuriose naudojomės planšetiniais kompiuteriais.

Buvo nuspręsta mokiniams leisti patiems susipažinti su knygos „Tautinis kostiumas“ turiniu, kad kiekvienas galėtu tai atlikti jam priimtinu tempu. Knyga labai patogi individualiam vartojimui: informacija pateikta glaustai, vizualiai (panaudota ir video). Mokinys gali savarankiškai pasitikrinti kiek kiekvieno straipsnelio informacijos suprato, nes po kiekvienu iš jų pateikti klausimai, atsakymai į kuriuos užfiksuoja pagrindinę skyriaus mintį. Knygos pabaigoje pateikta daugiau klausimų iš visos knygos. Manau, kad jie padės mokiniams įsivertinti savo žinias apie tautinį kostiumą. Kita pamokos (pamokų, nes buvo 2) užduotis buvo kūrybinė: sukurti ornamentą prijuostei ir išsaugoti JPG formatu. Šiuos mokinių darbus panaudosime vėliau kitose pamokose atlikdami kitą kūrybinę užduotį „Mano tautinis kostiumas“. Kadangi mokiniai knygas skaitė skirtingu tempu, tai kiekvienam pabaigusiam buvo paaiškinta kaip dirbama programoje NUMBERS  (languoti ruošiniai jau buvo pateikti planšetuose) ir palinkėta sėkmės kūryboje (kūrybinės užduoties tikslą ir pačią užduotį pristačiau pamokos pradžioje). Taip buvo suteikta galimybė mokiniams dirbti individualiu tempu.

Mokiniai šauniai dirbo, iškilus techniniams nesklandumas (vis tik su šia technika dirba pirmą kartą) pagalba buvo suteikta iš kart, nes žmonių, galinčių patarti buvo net keli. Ištikus kūrybinei krizei kartu buvo ieškoma geriausių sprendimų.

Be mano iškeltų tikslų pamokoje mokiniai išsikėlė sau dar vieną: artimiau susipažinti su iPad galimybėmis.  Ši galimybė jiems buvo suteikta, leista padirbėti ar pabandyti kitas programas nei reikėjo užduočiai atlikti, bet tik tada, kai kūrybinė užduotis jau buvo atlikta. Manau, kad buvo lavinama ir mokinių savitvarda ir kantrybė, juk buvo dirbama tokiu puikiu įrenginiu… (video apie 4 pamokas kūrė Staselė Riškienė)

PAMOKOS VAIZDAI

MOKINIŲ DARBAI

Penktadienį (2012-09-28) turėjau malonumo vesti pamokas klasėje turėdama 13 iPad. Pamokose  (dvi 7a klasės mokiniams) dirbu su dalimi klasės (15 mokinių), tai tik porai mokinių pritrūko individualaus prietaiso. Bet nieko, buvome draugiški, pasidalinome. Taigi, nuo pradžių…

 

Pamokos tema buvo apie ornamentus „Atpažinkime ir kurkime ornamentus“. Tikslas papildyti, įtvirtinti  mokinių žinias būtent šia tema kilo po kelių pamokų darbo su jais, pastebėjus spragas šia tema (šiuos mokinius mokau po metų pertraukos). Aiškinantis teoriją labai pagelbėjo mano sukurta interaktyvi knyga „Tautodailė. Radviliškio tautodailininkai“.

Paruoštos (kiekvienam skirtingos) užduotys lavino mokinių gebėjimą internete ir artimiausioje aplinkoje pastebėti tokį ornamentą, kurio yra prašoma užduotyje (pagal panaudotus motyvus, komponavimo būda, atlikimo techniką). Radus tai ko prašoma, reikėjo nufotografuoti ir patalpinti užduoties lape (kaip tai atliekama su pirmą kartą matoma technika jie suprato labai greitai). Reikėjo rasti po keturis pavyzdžius internete, artimiausioje aplinkoje ir buvo galima surinkti 8 balus.

  

Trečioji užduotis lavino kūrybiškumą, komponavimo įgūdžius, nes reikėjo sukomponuoti prašomą ornamentą iš pateiktų elementų (piešiant lape būtų gaištama laikas piešiant atskirus elementus ir mažiau dėmesio skiriama būtent komponavimui). Teisingai atlikta užduotis buvo vertinama 2 balais (teisingai atliktos visos užduotys=10).

 

Mokiniams taip pat buvo pasiūlyta atsakyti į klausimyną internete, norint pasitikrinti savo žinias apie ornamentuose vaizduojamus motyvus, ornamento komponavimo būdus.

Mintys po pamokos

Manu, kad pamokos pavyko. Visos užduotys atliktos, galbūt pritrūko tik kelių minučių, kad galėtume kartu aptarti internetinės apklausos rezultatus (aptarti kitas mokinių užduotis laiko užteko). Klausimas kodėl? Planuodama pamokas su IT nedėviu rožinių akinių ir atrodo, kad jau daugmaž pasiruošiau galimiems netikėtumas. Kokie jie būna žino tik tas, kas praktikuoja tokias pamokas. Kadangi mokiniai pirmą kartą rankose laikė planšetinius kompiuterius, reikėjo trumpo instruktažo kaip juos valdyti (pagelbėjo Staselė Riškienė), taigi, jau 5 – 10 min (per abi pamokas) jau ir neturime. Tokio nuostolio nebeturėtume jei dirbtumėme su šia technika dažniau (ačiū ir už tą, vienintelę progą), bet šitų minučių negaila, nes mokiniai sužinojo naujos technikos valdymo ypatumus bei turėjo galimybę realiai ją išbandyti. Labiausiai koją laiko valdymui kišo nedraugiškai nusiteikęs (ar visai dingęs) internetas. Tai ir yra didžiausias nesusipratimas.  Tai yra techninė problema, kurią reikia išspręsti ir tuo užsiimti turi ne mokytojai. Kaip galima šią problemą „apeiti“, jei ji dar techniškai neišspręsta? Šiuo atveju gelbėjo planšetiniuose kompiuteriuose jau įdiegta interaktyvi knyga. Joje yra antras skyrius, kuriame pristatoma Radviliškio tautodailininkų kūryba. Ji reikalinga ir tam atvejui (jei neturite kito tikslo jos pavartyti), jei nėra interneto, o mokiniams reikia rasti ornamentų pavyzdžių, įgyvendintų įvairiomis technikomis. Pamokoje taip pat išnaudojome ir turimų prietaisų mobilumą, mokiniai galėjo su jais vaikščioti klasėje ar koridoriuje ieškodami ko prašoma užduotyje, iškarto tai fiksuoti ir kelių sekundžių laikotarpyje įkelti į užduoties lapą. Atliekant tai fotoaparatu užtruktu žymiai ilgiau, reikėtų laido norint persikelti į kompiuterį, susidarytu eilė laukiančių laido ir t.t. Būtent šioje vietoje planšetinis kompiuteris yra optimaliausiai pasirinkta technika užduočiai atlikti. Kadangi internetą lėtina tai, kad vienu metu prie jo nori prisijungti keliolika mokinių su iPad’ais buvo sugalvotos kelios užduotys, trims iš kurių jo ir nereikėjo. Taigi, galima pasiūlyti visiems vienu metu nepradėti atlikti tos užduoties, kuriai atlikti jis reikalingas. Taip pat nereikia skatinti (kai leidžia pasirinkta tema) mokinių informacijos ieškoti vien internete, pasiūlikime apsidairyti aplinkui.

Kiek ruoštasi pamokoms ir ar tai atsiperka?

Dažnai išgirstu klausimą apie mano laiko sąnaudas kuriant iBook for iPad. Iš esmės tai nepaskaičiuojama ir neatsiperka finansiškai. Bet jei paskaičiuoji, kad pats tuo metu taip pat tobulėji, patiri džiaugsmą dirbdamas tai, kas patinka (O Jūs dirbate nemėgstamą darbą?) … Tiesa, dar mums moka už pasiruošimą pamokoms. Tai aš tikrai į tam skirtas valandas netelpu. Kažin ar tai mano problema ar valstybės humoras mokant tiek už pasiruošimą? Kiek pamenu IT integravimo į ugdymą strategijoje vienas tikslų buvo rasti būdą mokytojams užmokėti už mokymosi medžiagos kūrimą ir viešinimą. Bet šio tikslo matyt įgyvendinantys strategiją nepasieks (bent jau kol kas). Tiesiog  šiuo metu yra taip, kaip yra, dirbkime taip, kad patiems  ir mokiniams būtų įdomu. Ir dėkokime gyvenime pasitaikiusioms progoms tobulėti.

REZIUME.

Po pamokų jaučiausi puikiai. Mokiniai dirbo išsijuosę, buvo geros nuotaikos, pasiekė siektų rezultatų ir prašė svečių kartu su technika atvykti dar kartą. Šiam kvietimui pritarčiau ir aš, mintys jau sukasi apie dar vieną knygelę…

PAMOKOS AKIMIRKOS

Šiandien per integruotas technologijų ir IT pamokas 6a klasės mokiniai sukūrė šiuos kūrybinius darbus . 

Paviešinti visų mokinių per pamoką sukurti darbai.

Praeitais mokslo metais buvau pasiūliusi vieną integruotą technologijų ir IT pamoką vesti ir kitos mokyklos mokytojui. Bandymas pavyko, mokiniai atliko kūrybinius darbus, įdomu tai, kad nors medžiaga kūrybai jiems buvo pateikta ta pati, darbai mokinių iš kitos mokyklos buvo kitokio stiliaus. Tai reiškia, kad kiekvienas mokytojas, turėdamas tokia pat medžiagą, ją perteikia savitai. Ir kiekvienoje mokykloje mokiniai tą pačią užduotį atlieka šiek tiek skirtingai. Todėl šią vasarą kilo minčių pakviesti kolegas iš visų rajonų kartu su mokiniais pabandyti atlikti dar vieną užduotį integruotos technologijų ir IT pamokos metu.

Pamokos tema būtų lietuvių tautinis kostiumas, kurios tikslas  – įtvirtinti žinias apie lietuvių tautinį kostiumą, atliekant kūrybinę užduotį sukurti savo kostiumo projektą. Pasiektais rezultatais pasidžiaugtume darbus eksponuodami virtualioje parodoje „Mano tautinis kostiumas“ .

Visą reikalingą metodinę medžiagą esu parengusi (ieškoti ČIA).  Medžiaga paruošta kaip interaktyvi knyga iPad planetiniam kompiuteriams, bet galima rasti ir pdf formatu su pridėtais video failais. Kadangi tradicinis tautinis kostiumas skiriasi etnografiniuose regionuose bus įdomu pažiūrėti mokinių iš skirtingų vietovių darbus .

Kadangi dabar vyksta veiklos planavimai, tai galima planuoti, kad medžiagą apie tautinį kostiumą su mokiniais studijuosite prieš išeinant į mokinių rudens atostogas (jei tam skirsite atskirą technologijų pamoką). Galima tiesiog mokiniams pasiūlyti patiems savarankiškai susipažinti su informacija atostogų metu.  Integruotą pamoką siūlyčiau vesti pirmą lapkričio savaitę, kada mokiniai yra tik grįžę po atostogų. Tai būtų puiki užduotis vėl  įsijungiant į darbus. Paruoštą kūrybinę užduotį, kurią mokiniai atliks kompiuteriu atsiųsiu asmeniškai kiekvienam (vėliausiai tik prasidėjus mokinių atostogoms, šiuo metu ją dar  piešiu). Vėliau, kaip turėsime rezultatus, užduotį paviešinsiu).

Jei šis pasiūlymas Jus sudomino laukčiau laiškelio (adresu hogusia@gmail.com), tada, turėdama visus adresus vienoje vietoje, vienu metu persiųsčiau kūrybinę užduotį, galėtume padiskutuoti, jei bus kokių klausimų.

Labai kviesčiau kolegas prisijungti. Jei dar niekada nevedėte integruotų technologijų ir IT pamokų, būtų puiki proga pradėti kartu su visais, kada visa medžiaga jau yra paruošta, vėliau gal kiltų idėjų ir kitoms pamokoms. Kalbinant IT mokytoją bendrai pamokai galima akcentuoti, kad mokiniai tobulins darbo su paveikslėliais įgūdžiais (o jei tai bus kokia 6 klasė, tai juos formuos). Galite tokią pamoką (kai mokiniai atliek kūrybinius darbus) organizuoti ir vesti vienas jei gebate atlikti įvairius veiksmus su paveikslėliais.

Daugiau integruotų technologijų ir IT pamokų pavyzdžių ČIA

Lauksiu Jūsų minčių.

Darbą „Rudens spalvų paletė“ sudaro užpildytas šablonas (su pamokų tikslais, uždaviniais, planais, idėjų pagrindimu…), metodinė medžiaga „Fono panaikinimas“, Ruošiniai kūrybiniams darbams, mokinių darbai.

Iš pateiktų ar susikurtų ruošinių mokiniai atliko kelias užduotis:kūrė PEIZAŽUS (21 darbas)

KAŠTONIUKUS ( 51 darbas).

 ORNAMENTUS

VKK darbą  „Sveika, skanu, gražu “ sudaro:
Vaizdinės priemonėsDaržovės  „Vaisiai“,  „Uogos
Pedagoginei pertraukėlei – mįslių komplektas (atsakymas pasirodo dar kartą paspaudus pelyte).
Apklausa    Daržovės“  sukurta Mouse Mischief programa (mokiniai frontaliai, bet anonimiškai pasitikrina, įtvirtina žinias apie daržoves. Po kiekvieno atsakymo matoma kiek atsakyta teisingai, kiek ne. Iš to galima padaryti išvadą, kaip mokiniai pamokoje įsisavino žinias).
Apklausos lapai (8 variantai) ČIA (žinioms patikrinti, įtvirtinti pateikiami įvairūs apklausos lapai po kelis variantus, kuriuos mokiniai užpildo individualiai prie kompiuterio).
Šeduvos gimnazijos ir Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokinių darbaiKūriniai iš daržo ir sodo gėrybių“. Mokinių parodos pristatymas.  Respublikinė virtuali mokinių darbų paroda „Gamtos įkvėpti“, kurioje darbai kurti iš realių gamtos gėrybių.
Šablonai kurybiniems darbams.
Internetinės Šeduvos gimnazijos  ir Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokinių apklausos rezultatai.
Visą medžiagą galima rasti ir ČIA

Turite šiek tiek laisvo laiko. Tai gal padėliokime audinio skiauteles?
Kas yra skiautinys ir kokia šio rankdarbio atlikimo eiga galite pasiskaityti metodinėje medžiagoje „Netradicinis skiautinys“(MS POwer Point).
Yra galimybė atsispausti informaciją(MS Word):
Skiautinys“,
Dviejų detalių sujungimas skiautinyje“,
Skiautinio kraštas pakabinimui“,
Skiautinio krašto sutvarkymas“.
Jei esate tik rankdarbių megėjas, to visai užteks, kad suprasti kaip tai atliekama.
Galite peržiūrėti ir mano sukurtus darbus.
Jei esate mokytojas, galite susipažinti su darbu „Audinio skiautės likimas “, kuriame rasite išsamius projekto, kurio metu yra siuvamas skiautinys, tikslus, uždavinius, pamokų planus ir kitą išsamią papildomą medžiagą, padėsiančią Jums įgyvendinti panašų projektą (integruotą su IKT) su savo mokiniais. Ten pat rasite ir mokinių sukurtus skiautinius.
Taip pat galima rasti informacijos apie tai kaip panaudojant Piešimo programos galimybes galima ieškoti rankdarbio spalvinio sprendimo.
Visi dokumentai/metodinė medžiaga vienoje vietoje

Mokiniai, metodinėje medžiagoje Vilna galite rasti vaizdinės informacijos kaip veliama vilna (sausuoju ir šlapiuoju būdais), pvz. bei nuorodų, kur dar galima rasti jus dominančios informacijos.

Mokytojams. Darbe „Avinėli, pasipurtyk“ pasiūlymai, kaip pamokose apie vilnos vėlimą galima integruoti IKT, pamokų planai, metodinės rekomendacijos ir t.t.

Galima peržiūrėti mokinių bei mano darbus, atliktus šia technika.
Virtuali paroda „Vilnos transformacija

      Įgyvendinant kūrybinius projektus siekiame, kad mokiniai nesinaudotu kitų, o kurtų savo piešinius. Lavinamas ne tik kūrybiškumas ir IT įgūdžiai.

       Mokiniai dažnai kūrybinį procesą baigia nupiešę vos vieną, du eskizus, ir mano, kad tai yra geriausia, ką jie gali padaryti. Pritrūksta kantrybės kūrybiniams ieškojimams, daug laiko užtrunkama naikinant netinkamų rezultatų pėdsakus (trynimui). Būtent tų problemų išvengiama kuriant piešinius naudojant IT. Greitas darbo rezultato pamatymas, galimybė greitai panaikinti nepatinkantį rezultatą, didina motyvacija dirbti ir kurti toliau. Mokiniams vienu metu suformuojami ne tik darbo su Piešimo (Paint-o) programa įgūdžiai, bet siekiama, kad ir nedidelės apimties piešiniai turėtų meninę vertę ir būtų toliau plėtojami ugdymo procese.

      Pamokų ciklas pradedamas tada, kada 5-tų klasių mokiniai pradeda mokytis dirbti su Piešimo programa. Mokymosi procese reikia bandyti piešti norint pamatyti ir įsisavinti kaip valdomas vienas ar kitas įrankis. Tai puikus laikas integruotoms technologijų ir IT pamokoms, kurių vienas uždavinių – sukurti piešinį. Išsamiau: planai, metodinės rekomendacijos, pamokų planai darbe „Audinio skiautės likimas II“. Metodinėje medžiagoje „Aplikacija parodoma kaip Piešimo programa kurti piešinį aplikacijai.

Dirbant simegrafijos technika reikalingas ornamentas, piešinys. Juos galima ne tik susirasti internete, bet ir susikurti patiems su Imagine Logo programa „Simegrafija Logo vežliukas.ppt
Tai puiki tema integruotoms  technologijų ir informacinių technologijų pamokoms. Plačiau apie tai (pamokų planai, metodinės rekomendacijos ir kt.)  darbe „Siūlo kelionė su Logo vėžliuku“ .
Daugiau mokinių darbų ČIA