Archive for the ‘SMP konsultantė’ Category

ČIA galite rasti informaciją, kuri padės kurti mokymo priemonę Ugdymo Sode.
2
ČIA informaciją apie mokymo priemonės kūrimą Ugdymo Sode pateikta MS Word dokumete (galima atsisiųsti ir atsispausti).

ČIA galite susipažinti su informacija, kuri padės Ugdymo sode susitvarkyti Asmeninę erdvę. Mano kurta mokymo priemonė yra patalpinta Ugdymo Sode ir yra viešai pasiekiama. Galima parsisiųsti medžiagą ir Word dokumente.
1

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ Lietuvoje organizuojami regioniniai mokytojų, dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, mokymai.  Jų tikslas – suteikti mokytojams žinių ir praktinių gebėjimų, kaip kūrybiškai ir veiksmingai naudoti skaitmenines mokymo priemones ugdymo procese, mokyti ir konsultuoti, kaip SMP panaudoti elektroninėje erdvėje „Ugdymo sodas“,  „Ugdymo sodą“ naudoti kaip bendravimo, darbo aplinką.
Šiandien Radviliškyje, SJUK įvyko pirmoji tokių mokymų diena(mokymus vedžiau aš ir Jolanta Kvedarienė).  Jos uždaviniai kaip ir įprasta (tokie mokymi vyksta visoje Lietuvoje) buvo: apžvelgti skaitmeninių mokymo priemonių naudojimą bei taikymą įvairių dalykų pamokose,  mokytis dirbti elektroninėje erdvėje „Ugdymo sodas“, supažindinti/išdiskutuoti SMP turinio tarpdalykinio integravimo principus, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo galimybes. Džiugu, kad dauguma kolegų labai puikūs mokiniai ir paskatinti laiškelio dar iš vakaro jau  prisiregistravo  naujoje erdvėje, kas suteikė daugiau laiko perprasti „sodo“ teikiamas galimybes. Primenu, kad čia galite rasti kelis patarimus apie darbą sode, informaciją apie asmeninius duomenis ir paskyras bei jų koregavimo galimybes, nebaigtos ir jau paviešintos mokymo priemonės ištrynimą, asmeninės erdvės sutvarkymą, planų kūrimą, mokymo priemonės kūrimą Ugdymo Sode
Po „pabraidymo“ sode mokymų dalyvės aktyviai porose nagrinėjo įvairių dalyku SMP. Įžvelgė tokių priemonių naudojimo ugdymo procese privalumus, tarpdalykinio integravimo galimybes, diskusijoje aptarė ir galimas grėsmes. Pačios bandė kurti mokymo priemones „sode“esančiu įrankiu.
Paveikslėlis1  20141024_130517
Vėliau žvilgsniai nukrypo į debesis (Dropox, One Drive). Taip pat realiai išbandėme ir virtualią mokymosi aplinką Edmodo .
Kadangi mokymų tempas ir naujų žinių gausa į dienos pabaigą nuvargino besimokančius labai džiugu, kad rytoj yra savaitgalis ir bus puiki proga pailsėti, leisti susigulėti gautai informacijai. Jei po įtemptos darbo dienos gerai pailsėsite šeštadienį ir sekmadienį pasiilgsite naujų iššūkiu galite susipažinti su mano patirtimi dirbant su mobiliais įrenginiais bei integruotas technologijų, dailės ir IT pamokas, peržvelkite IT įrankius, padėsiančius paįvairinti ugdymo(si) procesą ar palengvinančių metodinių priemonių kūrimą.  Jei skirsite tam laiko, tai bus puiki proga realiai iš bandyti „Flipped Classroom“ metodą, apie kurį pirmadienį pakalbėsime plačiau.
Ačiū už kantrybę ir bendrą darbą. Gero savaitgalio.
MOKYMŲ VAIZDAI (jei kas sau nepatiksite nuotraukose pasakykite, ištrinsiu)

Po dviejų dienų sėkmingo  darbo galiu tik pasidžiaugti savo „mokinukių“ pirmaisiais žingsniais „Ugdymo sode“ bei bandymais prisijaukinti mobiliuosius įrenginius. Smagu, kad buvote žingeidžios, aktyvios, kūrybingos. Gerų kalėdinių senelių, kurie matydami Jūsų norą tobulėti padės po eglute, ką nors, ko labai jau užsinorėjote.
1413448503735    1413448576219
1413448655935        1413448591710
Daugiau emocijų ir vaizdų ČIA
Pasirodo dar paleidau emocijų ir žinių pasidalinimo virusą – kolegių atsiliepimai viešoje erdvėje. Galiu tik džiaugtis tokiais klausytojais. Įrašas atsirado greičiau nei mano, va čia tai virtualių tinklų.erdvių privalumas-čia ir dabar. Ryt ir poryt jau bus kitos žinios.

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ Lietuvoje organizuojami regioniniai mokytojų, dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, mokymai.  Jų tikslas – suteikti mokytojams žinių ir praktinių gebėjimų, kaip kūrybiškai ir veiksmingai naudoti skaitmenines mokymo priemones ugdymo procese, mokyti ir konsultuoti, kaip SMP panaudoti elektroninėje erdvėje „Ugdymo sodas“,  „Ugdymo sodą“ naudoti kaip bendravimo, darbo aplinką.
Šiandien Tauragėje, Žalgirių gimnazijie įvyko pirmoji tokių mokymų diena.  Jos uždaviniai kaip ir įprasta (tokie mokymi vyksta visoje Lietuvoje) buvo: apžvelgti skaitmeninių mokymo priemonių naudojimą bei taikymą įvairių dalykų pamokose,  mokytis dirbti elektroninėje erdvėje „Ugdymo sodas“, supažindinti/išdiskutuoti SMP turinio tarpdalykinio integravimo principus, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo galimybes. Džiugu, kad klausytojai labai puikūs mokiniai ir paskatinti laiškelio dar iš vakaro jau  prisiregistravo  naujoje erdvėje, kas suteikė daugiau laiko perprasti „sodo“ teikiamas galimybes. Aktyviai grupelėmis nagrinėjo įvairių dalyku SMP. Įžvelgė tokių priemonių naudojimo ugdymo procese privalumus, tarpdalykinio integravimo galimybes, aptarė ir galimas grėsmes. Patys bandė kurti mokymo priemones „sode“esančiu įrankiu. Supažindinome mokymo dalyvius su debesų technologijomis. Realiai išbandėme virtualią mokymosi aplinką Edmodo .
20141015_105215   20141015_134227
Baigdami pirmąją dieną refleksijoje mokymų dalyviai prisipažino, kad žengė keltą žingsnių tobulėjimo link, o gera atmosfera buvo juntama ir jos neįvardinant.  Rytoj tikiuosi, kad originalios mintys ir geros emocijos taip pat liesis laisvai, internetas nesispyrios,  naujieji planšetiniai kompiuteriai bus paklusnūs, o oras puikus pasivaikščiojimams lauke – juk rankose bus mobilūs įrenginiai, tai dūmsime lauk iš klasių, užduotis atliksime kitose erdvėse.
ČIA mano patirtis dirbant su mobiliais įrenginiais. Mieli mokymų dalyviai, jei su ja susipažisite iš vakaro, tai bus puiki proga realiai iš bandyti „Flipped Classroom“ metodą, apie kurį rytoj pakalbėsime plačiau.  Jei turite kokį įrenginį namie ir jėgos visai neapleido pabandykite persisiųsti PhotoShake programėlę (nemokamą) galėsime jos pagalba susikurti nuotraukų/koliažų, kurie paįvairins Jūsų būsimus pristatymus.Aš jau išbandžiau…O Jūs?
photoshake_1413394103141Dar norėčiau padėkoti kolegoms pasilikusiems su mano mokiniais ir SMP iniciatoriams, kūrėjams. Šiandien supratau dar vieną jų panaudojimo galimybę ir realų būdą išbandyti „Flipped Classroom“ metodą. Likęs kolega (mokytojas serga ar dėl kitų priežąsčių negali pats vesti pamokos) retais atvejais gali be skriaudos ugdymo(si) procesui mokiniams pateikia užduotį SMP, kur galima rasti atskirų temų demonstracinius objektus, mokiniai turi laiko savarankiškai atlikti tos temos laboratorijas, testai padeda įsivertinti gebėjimą mokytis savarankiškai. Kitą pamoką grįžus mokytojui išsiaiškina/įtvirtina medžiagą. Ką nuveikė mano mokiniai aš matau iš sistemos atsiųstų testo atsakymų, idėjų sekančiai pamokai jau turiu. Piknaudžiauti tuo nereikėtų, bet retkarčiais tai tikrai gerai.
MOKYMŲ VAIZDAI

Šiandien mokymuose mokytojus supažindinome su mobilių įrenginių įvairove, techninėmis jų galimybėmis. Bandėme atlikti įvairias interaktyvias užduotis (pateiktas įvairių dalykų SMP) planšetiniais kompiuteriais. Su mokymų dalyviais kūrėme QR kodus, skaitėme kitų koduose užšifruotą informaciją.
kr   ???? kr
Diskutavome apie mobilių įrenginių panaudojimo galimybes ugdymo procese, aiškinomės SMP naudą („Argumentų bankas“bendrame Google dokumente), kūrėme klasės valandėlės scenarijų (atvirkštinės klasės metodas, dorinio ugdymo SMP). Kurdami pristatymus apie mokymus dalyviai formavo darbo su planšetiniais kompiuteriais įgūdžius.
kr  kr
Ačiū mokymų organizatoriams už už puikią iniciatyvą, dalyviams už geras emocijas, žingeidumą.

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ Lietuvoje organizuojami regioniniai mokytojų, dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, mokymai.  Jų tikslas – suteikti mokytojams žinių ir praktinių gebėjimų, kaip kūrybiškai ir veiksmingai naudoti skaitmenines mokymo priemones ugdymo procese, mokyti ir konsultuoti, kaip SMP panaudoti elektroninėje erdvėje „Ugdymo sodas“,  „Ugdymo sodą“ naudoti kaip bendravimo, darbo aplinką.
Šiandien Radviliškyje įvyko pirmoji mokymų diena. Mokymus su manimi kartu vedė ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė Jolanta Kvedarienė (abi esame skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme švietimo konsultantės). Pirmosios dienos uždaviniai buvo: apžvelgti skaitmeninių mokymo priemonių naudojimą bei taikymą įvairių dalykų pamokose,  mokytis dirbti elektroninėje erdvėje „Ugdymo sodas“, supažindinti su SMP turinio tarpdalykinio integravimo principais, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo galimybėmis. Džiugu, kad klausytojams labai sėkmingai ir greitai pavyko prisiregistruoti naujoje erdvėje, perprasti „sodo“ teikiamas galimybes. Aktyviai nagrinėjome įvairių dalyku SMP.  Lengvai įžvelgėme tokių priemonių naudojimo ugdymo procese privalumus, aptarėme ir galimas grėsmes. Patys bandėme kurti mokymo priemones „sode“esančiu įrankiu. Supažindinome mokymo dalyvius su debesų technologijomis ir  Sky DriveDropbox, Edmodo realiai išbandėme.
Labai smagu, kad klausytojai mokėsi bendradarbiaudami, buvo žingeidūs,  imlūs naujovėms. Rytoj tikimės, kad mintys taip pat liesis laisvai, internetas bėgs sparčiai, o naujieji planšetiniai kompiuteriai bus paklusnūs…
20140918_114739_t   20140918_114935
ČIA mano patirtis dirbant su mobiliais įrenginiais
. Mieli mokymų dalyviai, jei su ja susipažisite iš vakaro, tai bus puiki proga realiai iš bandyti „Flipped Classroom“ metodą, apie kurį rytoj pakalbėsime plačiau.  Iki malonaus.
Daugiau mokymų vaizdų ČIA 

Ugdymo plėtotės centro iniciatyva kuriama informacinė sistema „Ugdymo sodas“. Plačiau ČIA.

Paveikslėlis1

Joje galima rasti ir skaitmenines mokymo priemones doriniam ugdymui, lietuvių kalbai ir literatūrai, tautinių mažumų gimtosioms kalboms, matematikai, Lietuvos istorijai,  Lietuvos geografijai, chemijai, meniniam ugdymui, technologijoms. Kviečiu užsukti , registruotis ir naudotis sistemos teikiama metodine ( ir ne tik) pagalba.

20140506_133026Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“, organizavo skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantų mokymus (I, II). Šių mokymų metu konsultantai buvo supažindinti su ugdymo turinio naujovėmis, apmokyti dirbti su naujomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis (toliau – SMP). Mums suteiktos reikalingos teorinės žinios ir pagrindiniai praktiniai įgūdžiai, kaip taikant įvairius metodus veiksmingai konsultuoti mokytojus, ugdymo procese naudojančius ar pradedančius naudoti SMP.
Vakar dalyvavau konferencijoje – pažymėjimų įteikime „Skaitymo gebėjimų ugdymas įvairių dalykų pamokose“. Joje aptarėme skaitymo gebėjimų ugdymo galimybes įvairių dalykų pamokose bei buvome supažindinti su negrožinio teksto skaitymo strategijomis. Pristatytas projektai „Scientix 2, „Kam to reikia?“. Konferencija baigta ugninga, susimąstyti verčiančia UPC direktoriaus Giedriaus Vaidelio kalba „Globalaus švietimo iššūkiai mokyklai“ bei pabendravimu su kolegomis vaišinantis elegantiškais užkandžiais.
Ačiū projekto organizatoriams, pakvietusiems į mokymus, suteikusiems žinių, progų susimąstyti.

100_2803mmmm   100_2804mmm

Dabar laukia susitikimai su kolegomis ir sukauptos patirties sklaida. Labai tikiuosi, kad autorių kolektyvų baigiamos kurti skaitmeninės priemonės atlieps jūsų lūkesčius, paįvairins ugdymo(si) procesą.
Konferencijos pranešimus galima rasti ČIA

 

20140417_132735 IMG_0107Šiandien baigėsi  SMP konsultantų mokymai. Paskutinias dvi dienas diskutavome apie skaitmeninį raštingumą ir XXI amžiaus kompetencijas, ateities ugdymo turinį, įvairių mokymosi aplinkų sąsajas. Aptarinėdami sukurtas SMP tikrinome kaip jos veikia įvairiuose mobiliuose įrenginiuose, kaip galima jas skaidyti moduliais, pritaikyti ugdymo(si) procese.  Susipažinome su mokymosi erdve “Sodas“. Pamątymui informacijos tikrai daug. Ačiū lektorei už gerą psichologinę atmosferą bei kolegoms, su kuriais diskutuodama papildžiau savo žinių bagažą. Dabar laukia bagiamoji mokymų konferencija, kurioje aptarsime mūsų, konsultantų, misiją.