Archive for the ‘NUOTOLINIS MOKYMAS’ Category

Naują pusmetį su naujais mokiniais pradėjome susitarimais dėl darbo virtualioje aplinkoje, kuriuos užtvirtinome ŠYPSENOMIS, užkoduodami pozityvą.

Paskutinėje šių metų technologijų pamokoje mokinių laukė iššūkis: NETRADICINĖS EGLUTĖS KŪRIMAS.
Tiesioginėje pamokoje, iš namuose turimų priemonių 5 – 8 klasių mokiniai, kūrė ateinančių švenčių simbolį EGLUTĘ.
Po pateikto pirmo varianto, aktyviai individualiai diskutuojant, buvo ieškoma geriausio sprendimo:

Turimi užfiksuoti kūrybiniai etapai-puikus pagrindas refleksijai, diskusijai su mokiniu. O kūrybos rezultatas gali tapti originalia atvirute.
Kviečiu pasižvalgyti į skirtinguose namuose pasodintas, užaugintas ŽALIASKARES.
Maža eglute, neliūdėk.
Spindėk visais žaislais, spindėk.
Kiškutis šoka su vilku.
Eglutė tarė:-Čia jauku
EVITA (5 klasė)

VISI DARBAI ČIA

Šeduvos gimnazijoje 5 klasių mokiniams vyko nuotolinė integruota technologijų (mityba) ir lietuvių kalbos pamoka RYTO SUMUŠTINIS.
O štai kokios istorijos nutiko mūsų moksleivių namuose…

ORNAMENTAS

Atnaujinau prieš 6 metus kurtą metodinę medžiagą:
ORNAMENTAI
DEMONSTRACIJOS ŽINIŲ ĮTVIRTINIMUI (4, pagal pasiekimų lygius):
ORNAMENTO_motyvai_min,
ORNAMENTO_komponavimas_min,
ORNAMENTO_komponavimas_vid,
ORNAMENTAI_max.
UŽDUOTYS MOKINIAMS (4, pagal pasiekimų lygius):
ORNAMENTAS_motyvai_6_patenkinamas,
ORNAMENTAS_komponavimas_6_patenkinamas,
ORNAMENTAS_8_pagrindinis,
ORNAMENTAS_10_aukštesnysis.
Užduočių lapus atsisiųsti ir tik tada redaguoti…

Šeduvos gimnazijoje vyko nuotolinė technologijų pamoka
VELYKINĖ ISTORIJA: SUDUŽAU IR…
Per Velykas kartojasi panaši istorija: trinktelėjo vienas kiaušinis kitam kiaušiniui į galvą …vieno lukštelis ėmė ir  neatlaikė, suskilo – reikia dužusį kiaušinį suvalgyti.
ŠTAI KOKIE ISTORIJOS TĘSINIAI MOKINIŲ NUOTRAUKOSE

Be pavadinimo
Tikslas
: individualiai ar padedant šeimos nariams atliekant praktinį darbą lavinti produktų pjaustymo, komponavimo, informacijos paieškos bei atrankos, darbui reikalingų priemonių/įrankių pasirinkimo gebėjimus, skatinti kūrybiškai pažvelgti į paprastų produktų originalų pateikimą, tinkamų priedų parinkimą, akcentuojant būtinybę palaikyti švarą darbo vietoje bei saugų elgesį virtuvėje.
RYTO_SUMUŠTINISskaidrės (su garsu, pereina automatiškai, trukmė 2.20 min.)
s istorija 1istorija2užd3Štai kokios istorijos nutiko mokinių namuose

 
Tikslas: individualiai ar padedant šeimos nariams atliekant praktinį darbą lavinti produktų virimo, lupimo, pjaustymo, komponavimo, informacijos paieškos bei atrankos, darbui reikalingų priemonių/įrankių pasirinkimo gebėjimus, skatinti kūrybiškai pažvelgti į paprastų produktų originalų pateikimą, tinkamų priedų parinkimą, akcentuojant būtinybę palaikyti švarą darbo vietoje bei saugų elgesį virtuvėje.
UŽDUOTIS 6 – 7 klasėms (atsisiųsti)
UŽDUOTIS 5 klasėms(atsisiųsti)
PVZ.
pasaka

Spausti geltoną paveikslėlį su užrašu VELYKINIS MEDUOLIS
Tikslas: savarankiškai susipažinus su pateikta informacija ir papildomai susiradus informacijos praplėsti žinias apie druską, jos radimo, panaudojimo įvairovę, tobulinti informacijos paieškos/atrankos įgūdžius bei atliekant praktinį kūrybinį darbą lavinti tešlos minkymo/formavimo įgūdžius, skatinti kūrybiškumą kuriant, dekoruojant netradicinius gaminius.

fonas1
Spausti geltoną paveikslėlį su užrašu 
Ornamento kūrimas Excel programa
(Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos šablone)
Integruota technologijų (2.3. Suprantamai, kūrybingai ir informatyviai perteikti informaciją projektiniame darbe),
dailės (1.3.1. Bandyti stilizuoti vaizduojant įvairias formas. 1.3.2. Atsižvelgti į statiško ir dinamiško komponavimo principus.),
IT (1.8. Paaiškinti IKT naudą kasdienei žmogaus veiklai. 6.1. Valdyti pagrindines skaičiuoklės priemones.),
etninės kultūros pamoka (2.1.7. Nagrinėti regionines tautodailės tradicijas, kurti įvairių rūšių liaudies meno kūrinius arba liaudies meno elementus panaudoti savo kūryboje)
Pamokos tikslas: Praktiškai, individualiai atliekant kūrybinę užduotį lavinti gebėjimus panaudoti IKT realioms problemoms (schema langeliais) sręsti, domėtis ir savo kūrybiniuose ieškojimuose panaudoti liaudies meno elementus vėliau sukurtus ornamentus įgyvendinant pasirinkta rankdarbių technika.

Uždaviniai:
sukurti 3 juostinius ornamentus (planuojama panaudoti kuriant juosteles knygai):
Excel (ar kita pasirinkta) programa,
kiekvieno ornamento aukštis ne mažesnis 20 langelių;
ornamento elementas pakartotas 3 – 5 kartus;
langeliai-pilki ir balti. Galimi ir kiti spalviniai variantai, atkreipiant dėmesį į tai, kad vienoje Excel programos eilutėje (horizontali linija) gali būti tik viena spalva;
kiekvieną ornamentą (3 vnt.) išsaugoti jpg. formatu įvardinant Vardu, Vardu1, Vardu2 ir atsiųsti el. paštu ingaegzam@gmail.com
Įsivertinti ir atsiųsti užpildyta užduoties lapą, 3 ornamentus (atskirais jpg.failais) bei MS Excel darbaknygę (su visais ornamentais).

Gal kas norėtimėte prisijungti ir vesti mokiniams tokią pat pamoką?
Po to galėtume padaryti bendrą virtualią parodą, vėliau susikurtus raštus įgyvendinti pasirinktomis technikomis (siuvinėti kryželiu, varstyti audinio juostelėmis, nerti …)

P.S. darbe yra ir kolegės, IT mokytojos, Rimos Juškienės kurtos medžiagos. Ačiū

ornm
Spauskite geltoną paveikslėlį su užrašu ORNAMENTAS

Pamokos tikslas: pakartoti, pagilinti, įsivertinti žinias apie ornamentus,
gebėti atskirti ir įvardinti aplinkoje matomus ornamentus pagal jų komponavimo būdus, motyvus ir atlikimo būdą.
Informacija apie nuotolinę pamoką „ORNAMENTAS
patalpinta į Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos pasiūlytą šabloną.
Atskiri failai:
Ornamentas“, Užduotys žinių įtvirtinimui, Apklausos (4 variantai).